EVAW Day activity in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. 7th December 2018

ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງ, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ […]

ກະຊວງຖວທ ແລະ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມອບ-ຮັບ ແຜ່ນຊີດີຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນຄວາມສະ ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ຂປລ. ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​, ​ໂຄສະນາ ​ແລະ ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃຫ້​ມວນ​ຊົນ ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ທັນວາ 2016 ທີ່​ກະຊວງ​ຖະ​ແຫ​ລງຂ່າວ, ວັດທະນະ​ທຳ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ (ຖວທ) […]

X