EVAW Day activity in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. 7th December 2018

ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງ, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນວັນສຸກ ທີ 7 ທັນວາ 2018 ເລີ່ມເວລາ 8:00-11:00 ໂມງ. ໂດຍພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປະຈຳປີນີ້ຄື: “ຮັບຟັງຂ້ອຍແດ່ (HearMeToo)”
ໂດຍມີບັນດາແຂກຈາກທາງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ຊາວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງສັງທອງ, ພ້ອມທັງພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກຈາກສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ ປະມານ 290 ທ່ານ.
ພາຍໃນງານໄດ້ມີກິດຈະກຳອັນປະກອບມີ:
• ການອ່ານປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນສາກົນ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ນຳສະເໜີເນື້ອໃນຄວາມຮຸນແຮງ.
• ການອ່ານສານຂອງ ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມທັງເປັນ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ.
• ກິດຈະກຳຕອບຄຳຖາມ ຮັບລາງວັນ.
• ການສະແດງລະຄອນເວທີ ຈາກນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນເຈົ້າອານຸວົງ ເລື່ອງ “ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ” ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ.
• ການສະແດງບົດຟ້ອນ “ສະຫຼອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ ຂອງຊາດລາວ” ຈາກນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສີທອງ.
ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆເປັນການປຸກລະດົມ ແລະ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກໃນການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ເຊິ່ງເປັນການດີໃນການທີ່ພວກເຂົາຮັບຮູ້ ແລະ ນຳເອົາໄປປະຕິບັດໃຊ້ໃນການຊີວິດປະຈຳວັນ ເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ລືບລ້າງທຸກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ໝົດໄປຈາກສັງຄົມ.

EVAW Day activity in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. 7th December…

Posted by Gender Development Association (GDA) on Thursday, December 6, 2018

X