ເຊີນເຂົາຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ”ລະຄອນ” ສະເລີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ງານແຂ່ງຂັນລະຄອນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ ໃນວັນວັນທີ 12/3/2012 ເວລາ 19:00 ໂມງ ທີ່ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນງານຈະມີການແຂ່ງຂັນລະຄອນ, […]

VAW day in Sangthong

ການສະເລີມສະລອງວັນສາກົນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ທີ່ ເມືອງ ສັງທອງ

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2011, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເມືອງ ສັງທອງໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສາ ກົນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງເປົ້າ ໝາຍແມ່ນເພື່ອ ເປັນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ຊື່ງໄດ້ ຈັດເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ສັງທອງ. […]

X